Teie usaldusväärne

partner küttekulude

kokkuhoius

плюсы Merus

Suurepärane lahendus tootlikkuse parandamiseks MERUS on suurepärane lahendus tootlikkuse parandamiseks ning kasulik alternatiiv traditsioonilistele keemilise veepuhastuse ja vee magnettöötluse paigaldustele. MERUSE rõngad sobivad kasutamiseks igat liiki ehitistes ja igat liiki torudele: vask-, teras- ja plasttorud jne. Need on tõhusad nii kuuma ja külma vee kui ka mage- ja merevee korral.

Seadmete mitmeaastase kasutamise kogemus maailma 80 riigis tõestas selle suurt tõhusust kütte- ja veevarustussüsteemide kasutamisel. MERUS puhastab radiaatoreid, soojusvaheteid ja torustikke elektrokeemilise korrosiooni tulemusel moodustuvast sademest, võimaldades hoone omanikul oluliselt vähendada kulutusi kütmisele ja tehnohooldusele.

MERUSE tehnoloogia mõju tulemus veevarustus- ja küttesüsteemidele:
 • 1

  Hoolduse sageduse vähenemine

  Rooste ja sademe moodustumise ärahoidmine ja juba olemasoleva oluline vähendamine, mis võimaldab vähendada süsteemi hooldamise sagedust.

 • 2

  Süsteemi tööea pikendamine

  Oluline korrosiooni aeglustamine, mis pikendab süsteemi kui terviku ja selle eri plokkide tööiga.

 • 3

  Tähelepanuväärne energia kokkuhoid

  Tõhususe suurenemine vee soojendamisel puhta süsteemi soojusjuhtivuse tõstmise arvel. Soojuskao ja küttesüsteemi kütusekulu vähendamine 20–30%.

 • 4

  Terviseriskide vähendamine

  Kahjutoovate bakterite, vetikate kolooniate ja muu biosaaste tekkimise ärahoidmine.

 • 5

  Ökoloogilisus ja puhtus

  Süsteemi üldise ökoloogilisuse ja ümbritseva keskkonnaga ohutu vastastikuse mõju suurendamine.

TÖÖPÕHIMÕTE

Merus Ring
function

MERUSE tehnoloogia – see on suurepärane lahendus probleemidele, mis on seotud katlakivi, korrosiooni ja bioloogilise saastega veevarustus- ja küttetorude seintel. MERUSE rõngas, mis paigaldatakse ümber toru, tekitab molekulaarsed võnkumised, mis eemaldavad katlakivi, rooste, bakterid, vetikad jms magevee- ja mereveetorustikest ning selle juurde kuuluvatest seadmetest. Eemaldatud osakesed uhutakse torudest välja ning taastatakse süsteemi algsed suure tootlikkuse omadused ja kindlustatakse ökoloogiline ohutus. Sama efekt on ka selle tehnoloogia kasutamisel süsivesinike transportimise liinides ja abiseadmetes, kus väävel, parafiinid, vetikad ja korrosioon on sageli tootlikkuse vähenemise põhjuseks, kuna torud on tõsiselt ummistunud või lekivad.

 

KASUTAMINE

MERUSE tehnoloogia on end edukalt tõestanud erinevates tegevusvaldkondades – alates tootmisest ja laevaehitusest ning lõpetades elamumajanduses ja isegi eramajades kasutamisega:

 

 

 

 

 

 

 

 • Elamumajandus
 • Merendus
 • Tervisekeskused
 • Ehitus ja tootmine
 • Hotelli-restoranimajandus jmÖKOLOOGILISUS JA KOKKUHOID Üldteada on tõsiasi, et kiht sadet, mille paksus on kõigest 2 mm, on võimeline vähendama soojusvaheti võimsust kuni 40%! Soojusenergia tõhusaks edastamiseks tuleb jälgida, et soojusvaheti oleks puhas. Vajadus pesta küttesüsteemi kemikaalidega igal sügisel on juba muutunud traditsiooniks. Sealjuures ei arvestata sageli asjaolu, et iga küttesüsteemi läbipesemine kemikaalidega vähendab soojusvaheti tööiga ja toob kaasa lisakulutusi. Peale selle annab kemikaalidega läbipesemine üksnes lühiajalise positiivse tulemuse, sest kohe pärast läbipesemist hakkab sade uuesti moodustuma ja süsteem ei tööta taas tõhusalt. Meruse tehnoloogia kasutamisel kaob läbipesemise vajadus täielikult, süsteem jääb ka tulevikus puhtaks ning töötab vastavuses projekteeritud omadustega.

MERUSE rõngas võimaldab hoone omanikul oluliselt vähendada kütte- ja tehnohoolduse kulutusi, sest:
 • võimalikuks saab palju madalam kütmistemperatuur – radiaatoritest eemaldatakse isoleerkiht (sade);
 • palju madalamal kütmistemperatuuril väheneb soojuskadu keldrites, magistraalides ja püstikutes;
 • soojusvaheti töötab palju tõhusamalt;
 • küttesüsteem töötab tasakaalustatult ja vastavuses projekteeritud omadustega;
 • ringluspump töötab ilma lisakoormuseta, millega kaasneb väiksem elektrikulu;
 • kaob süsteemi iga-aastase läbipesemise vajadus;
 • kõrvaldatakse vigastused ja probleemid;

  Seade töötab ilma veega kokku puutumata, ei vaja lisatoiteallikaid, on kompaktne, hõlpsasti paigaldatav ja ei vaja hooldamist.

 • süsteemi kasutusaeg pikeneb 2–3 korda;
 • erinevalt konkurentide süsteemidest ei vaja Meruse rõngas lisakulutusi elektritoitele.
NÄITED:

 

PROBLEEM:
sette tekkimine spaa- ja veekeskuse torudes

 • probleem
 • Merus ring
 • Kuu pärast rõnga Merus paigaldamist
TULEMUS pärast rõnga Merus paigaldamist (test):
juba kuu pärast paigaldamist on märgata olulist sette vähenemist.

PROBLEEM:
dušiotsak ummistub hotellis pidevalt vee suure kaltsiumi- ja mineraalisisalduse tõttu. Dušš tuleb iga kuu lahti võtta ja puhastada.

 • probleem
 • Kuu pärast rõnga Merus paigaldamist
 • 6 k. pärast
TULEMUS pärast rõnga Merus paigaldamist:
piisab, kui dušši puhastada kord kuue kuu jooksul või harvem.

PROBLEEM:
300 m pikkune tööstuslik toru ummistub regulaarselt kord kvartalis 100% ulatuses settega. Puhastamiseks tuleb tootmine kaheks päevaks seisma jätta, mis toob kaasa tohutuid kahjusid.

 • probleem
 • probleem
 • 6 k. pärast rõnga Merus paigaldamist:
TULEMUS pärast rõnga Merus paigaldamist:
Kuue kuu möödudes oli toru ilma vahepealse puhastamiseta saastunud vaid 20% ulatuses. Tekkinud lubja eemaldamiseks kulub vaid 4 tundi, pikaajaline tootmise peatamine ei ole vajalik..

PROBLEEM:
vee suure kaltsiumi ja muude mineraalide sisalduse tõttu tuleb enamikku vaakumpumpi kord mõne nädala jooksul hooldada ja puhastada. See protsess nõuab tootmise peatamist ja pumba (või selle osade) demonteerimist või korrosiooni põhjustavat keemilist puhastamist.

 • probleem
 • Kuu pärast rõnga Merus paigaldamist
 • 2 k. pärast
TULEMUS pärast rõnga Merus paigaldamist:
Esimese kahe kuu jooksul toimus süsteemis sette purustamine ja väljapesemine. Edaspidi setet peaaegu ei moodustunud, pind jäi puhtaks ja süsteemi tuli avada ainult kontrollimiseks.

PROBLEEM:
Olmeveevärkides täheldatakse kasvavat bakterite taset, mis võib nende edasise arengu korral tuua kaasa haigusi ja muid ebameeldivaid tagajärgi. Arusaadavatel põhjustel ei ole olme- ja joogiveesüsteemide intensiivne keemiline puhastamine soovitav.

 • probleem
 • pärast rõnga Merus paigaldamist
TULEMUS pärast rõnga Merus paigaldamist:
juba esimeste nädalate jooksul langes bakterite tase 80%. Olenevalt mikroorganismide tüübist võimaldab kaitsva kile moodustumine toru sees vähendada bakterite arenemist või viia selle koguni nullini.

PROBLEEM:
Naftatöötlemistehase heitveetorud ummistuvad pidevalt õli ja kaltsiumisoolade jääkidest. Ummistus kutsus esile üleujutuse süsteemi ülemistes osades. Pumba lahtivõtmine ja keemiline puhastus ei aidanud. Toru lahtivõtmisel leiti sadet kogu ümbermõõdu ulatuses, mis oli umbes 50 mm.

 • probleem
 • 6k. pärast rõnga Merus paigaldamist
 • 12k. pärast
TULEMUS pärast Meruse rõnga paigaldamist:
Pumba taha paigaldati kaks Meruse rõngast. Kuue kuu pärast oli sade ümbermõõdu ulatuses 5 kuni 25 mm kõige laiemas kohas. 12 kuu pärast oli mõnes kohas sade juba peaaegu täielikult eemaldatud.

PROBLEEM:
jahutusseadmetes on sageli aktuaalne probleem sette tekkimine ja vetikate kasvamine isegi vee keemilisest puhastamisest hoolimata, mis vähendab süsteemi läbilaskvust ja tootlikkust.

 • probleem
 • 6k. pärast rõnga Merus paigaldamist
 • 12k. pärast
TULEMUS pärast rõnga Merus paigaldamist:
esimese kuue kuu möödudes on süsteem mineraalsest settest peaaegu täielikult puhastatud ning järgmise kuue kuu jooksul väheneb ka vetikate kasvamine oluliselt. Väike kogus vetikaid ei põhjusta süsteemis mingit kahju. Ning keemilise töötlemise puudumine vähendab korrosiooniohtu.